A Hangos-Könyv-Olvasó leírása


Deprecated: idn_to_utf8(): INTL_IDNA_VARIANT_2003 is deprecated in /data/www/fussneki/wp-content/themes/manduca/inc/class-link-functions.php on line 418

Deprecated: idn_to_utf8(): INTL_IDNA_VARIANT_2003 is deprecated in /data/www/fussneki/wp-content/themes/manduca/inc/class-link-functions.php on line 419

Az alkalmazásról

A Hangos-könyv-olvasó segítségével egyszerű szöveg formátumú (.txt) dokumentumokat olvashat úgy, mint ahogy a hangoskönyveket olvassa a Zene alkalmazásban. Ehhez mindössze az alábbi egyszerű lépéseket kell elvégeznie:

 • Az iTunes Fájlmegosztó szolgáltatása segítségével másoljon könyveket az alkalmazásba, vagy nyisson meg egy könyvet egy másik alkalmazásból a Hangos-könyv-olvasóval! A könyvek elnevezéséről bővebben olvashat a Fájlok elnevezése című fejezetben.
 • Érintse meg a szerzők listája képernyőn található „Frissítés” gombot! Ekkor kerülnek rá a korábban az alkalmazásba másolt könyvek a virtuális könyvespolcra.
 • Válassza ki az olvasni kívánt könyv szerzőjét a szerzők listájáról!
 • Válassza ki az olvasni kívánt könyvet a szerző könyveinek listájáról!
 • A megjelenő Jelenleg olvasott képernyőn érintse meg a „Lejátszás” gombot!

Ezt követően lehetősége van akár a Fülhallgatóval, akár a Jelenleg olvasott képernyőn vezérelni a felolvasást:

 • Megállíthatja, illetve folytathatja a felolvasást. Folytatás esetén a program az utoljára olvasott mondatot megismétli annak érdekében, hogy biztosan vissza tudjon emlékezni arra, hogy hol hagyta abba az olvasást. Szüneteltetés esetén az alkalmazás egy könyvjelzőt helyez el a megállítás helyéhez, így később bármikor a könyvjelző helyétől folytathatja az olvasást.
 • Előre és hátra mozoghat a könyvben a léptetési egység beállításának megfelelően.
 • Beállíthatja a léptetési egységet. Fülhallgatóval erre csak akkor van lehetőség, ha először megállítja a felolvasást. A léptetési egység lehet 1, 5, 10, 25, 50, illetve 100 mondat.
 • Beállíthatja a felolvasás sebességét.
 • Beállíthatja a beszéd hangerejét.

Megváltoztathatja az Alapértelmezett beszédbeállításokat az eszköz Beállítások alkalmazásában, a Hangos-könyv-olvasó alkalmazás ikonját megérintve. Erről az Alapértelmezett beszédbeállítások című fejezetben olvashat bővebben.

Lehetősége van idegennyelvű könyvek olvasására is. Minden könyv, amit felmásol, a készüléken beállított régióformátumnak megfelelő nyelven hangzik el alapértelmezés szerint. A Jelenleg olvasott képernyőn azonban megadhatja egy adott könyv nyelvét, ezt követően az adott könyvet a beállított nyelven hallgathatja meg.

Mi történik, ha olvasás közben beérkezik egy telefonhívás?

Ha olyan készüléken használja az alkalmazást, mely alkalmas telefonhívások lebonyolítására, bejövő hívás esetén az alkalmazás megállítja a felolvasást. Ezt követően a készülék a megszokott módon jelzi a hívás tényét. A hívás befejezését vagy elutasítását követően a felolvasás folytatódik úgy, hogy az utolsó két mondat ismételten elhangzik, ezzel segítve, hogy Ön pontosan vissza tudjon emlékezni arra, hogy hol tartott a hívást megelőzően.

A fájlok elnevezése

A Hangos-könyv-olvasónak tudnia kell egy könyvről, hogy ki a szerzője, s mi a címe. Amikor könyvet másol az alkalmazásba, ezt a két adatot meg kell adnia olymódon, hogy a felmásolandó könyv fájlnevében a szerző neve és a könyv címe közé egy aláhúzás (_), illetve egy pontosvessző (;) karaktert ír. Ha a könyv címében szerepel a pontosvessző (;) karakter, akkor a címet a szerzőtől az aláhúzás [_) karakterrel választhatja el, egyéb esetben eldöntheti, hogy melyik elválasztót használja.

Példák:

 • Móricz Zsigmond_Légy jó mindhalálig.txt
 • Jókai Mór;Az aranyember.txt

Könyv megnyitása másik alkalmazásból

Olyan alkalmazásokból nyithat meg könyvet a Hangos-könyv-olvasóval, melyek támogatják a .txt fájlok megjelenítését. Ilyen alkalmazás a beépített levelező (Mail), illetve a Dropbox. Egy könyv megnyitásához egyszerűen nyissa meg a szövegfájlt vagy a mellékletet az ezt megjeleníteni képes alkalmazásba, majd válassza a Megosztás lehetőséget. Ezt követően kiválaszthatja a Hangos-könyv-olvasóval történő megnyitást, vagy megjeleníthet egy újabb menüt, melyben a szövegfájlokat kezelő alkalmazások találhatók meg. Ez utóbbi esetben az alkalmazások közül válassza a Hangos-könyv-olvasót!

A szerzők listája

Ezen a képernyőn jelennek meg az alkalmazásba másolt könyvek szerzői, a jelenleg olvasott könyv szerzője és címe, valamint két gomb, melyek közül az egyik a könyveknek a virtuális könyvespolcra történő elhelyezésére szolgál, a másikkal pedig ezt a súgót nyithatja meg.

A szerzők neve mellett látható az is, hogy hány könyve van az adott szerzőnek a virtuális könyvespolcon.

Ha Ön elkezdi egy könyv olvasását, a szerzők neve felett megjelenik a könyv szerzője és címe. Azt, hogy a könyvet éppen olvassa, a „Jelenleg olvasott” ikon jelzi. A lista ezen elemét választva közvetlenül a Jelenleg olvasott képernyőre juthat.

A képernyő jobb felső sarkában található „Frissítés” gomb arra szolgál, hogy miután az iTunes Fájlmegosztó szolgáltatása segítségével felmásolta, vagy másik alkalmazásból megnyitotta a kívánt könyveket, azokat elhelyezze a virtuális könyvespolcon.

Ezt a súgót a képernyő bal felső sarkában található „Súgó” gombbal nyithatja meg.

Lehetősége van egy szerző összes könyvének törlésére a megszokott módon. A törlés végrehajtása előtt megjelenik egy kérdés arra vonatkozóan, hogy valóban törli-e a szerző összes könyvét. Ha Ön jelenleg olvassa a törlendő könyvek valamelyikét, a megjelenő kérdés erre is figyelmeztet.

Figyelem! Kizárólag a jelenleg olvasott könyv törlésére nincs lehetőség ezen a képernyőn. Ha törölni kívánja a jelenleg olvasott könyvet, törölje a könyv szerzőjének összes könyvét, vagy törölje csupán az adott könyvet a könyvek listájáról!

Egy szerző könyveinek listája

Ezen a képernyőn jelennek meg a szerzők listáján kiválasztott szerző könyvei.

A könyv címe mellett láthatja a könyv állapotát is, mely az alábbiak egyike lehet:

 • Jelenleg olvasott: A könyvet Ön jelenleg olvassa.
 • Olvasatlan: A könyvet Ön még nem kezdte el olvasni.
 • Befejezetlen: A könyvbe Ön korábban már beleolvasott, de nem fejezte be, s jelenleg nem olvassa.
 • Befejezett: A könyvet Ön elolvasta a végéig, s jelenleg nem olvassa.

A „Frissítés” gomb ezen a képernyőn is megtalálható, így az újonan felmásolt könyvek virtuális könyvespolcra helyezése itt is elvégezhető.

Lehetősége van a könyvek törlésére a megszokott módon. A törlés végrehajtása előtt megjelenik egy kérdés arra vonatkozóan, hogy valóban törli-e a könyvet. Ha Ön jelenleg olvassa a törlendő könyvet, a megjelenő kérdés erre is figyelmeztet.

A Jelenleg olvasott, azaz az olvasás vezérlésére szolgáló képernyő

Ha egy könyvet kiválaszt a könyvek listájáról, megjelenik ez a képernyő, ahol lehetősége van elindítani vagy leállítani az olvasást, léptetni a szövegben, valamint beállítani a felolvasás paramétereit.

Olvasás közben az éppen olvasott szöveg folyamatosan megjelenik a kijelzőn, így a könyv szövege szemmel is követhető, miközben hallgatja azt.

Alább az ezen a képernyőn megjelenő elemekről olvashat bővebben:

 • Lejátszás gomb: Ezzel indítható el a felolvasás.
 • Szüneteltetés gomb: Szüneteltetheti a felolvasást. Folytatás esetén az utoljára olvasott mondat ismét elhangzik.
 • Visszatekerés gomb: A beállított léptetési egységnek megfelelő számú mondatnyival léptethet visszafelé a szövegben. Ez a gomb csak olvasás közben és csak abban az esetben használható, ha lehetséges a visszalépés a megadott számú mondattal.
 • Gyors előretekerés gomb: A beállított léptetési egységnek megfelelő számú mondatnyival léptethet előre a szövegben. Ez a gomb csak olvasás közben és csak abban az esetben használható, ha lehetséges az előrelépés a megadott számú mondattal.
 • Léptetési egység csökkentése gomb: Csökkenti a léptetési egységet, mely lehet 1, 5, 10, 25, 50 és 100 mondat. Az aktuálisan érvényben lévő léptetési egység a gombsor felett látható.
 • Léptetési egység növelése gomb: Növeli a léptetési egységet, mely lehet 1, 5, 10, 25, 50 és 100 mondat. Az aktuálisan érvényben lévő léptetési egység a gombsor felett látható.
 • Hangerő csúszka: Beállíthatja a felolvasás hangerejét. Amint elhúzza a csúszkát valamelyik irányba, a felolvasás azonnal az újonan beálított hangerővel folytatódik, így könnyen eldöntheti, hogy az új érték megfelelő-e. Ezt a beállítást az alkalmazás az adott könyvhöz eltárolja, így az a könyv, melynek olvasásakor a beállítást elvégzi a továbbiakban a beállított hangerőn hallgatható.
 • Tempó csúszka: Beállíthatja a felolvasás sebességét. Amint elhúzza a csúszkát valamelyik irányba, a felolvasás azonnal az újonan beálított sebességgel folytatódik, így könnyen eldöntheti, hogy az új érték megfelelő-e. Ezt a beállítást az alkalmazás az adott könyvhöz eltárolja, így az a könyv, melynek olvasásakor a beállítást elvégzi a továbbiakban a beállított sebességgel hallgatható.
 • Nyelv módosítása gomb: Ha olyan könyvet másol az alkalmazásba, mely nem az anyanyelvén íródott, e gomb segítségével beállíthatja a könyvhöz a felolvasási nyelvet. Alapértelmezés szerint minden újonan felmásolt könyv a készülékén beállított régióformátumnak megfelelő nyelven hangzik el.
 • Pozíció kijelző: Segítségével nyomonkövetheti, hogy hol tart a könyvben.

A felolvasási nyelv módosítása

Az alkalmazásba másolt könyvek a készülékén beállított régióformátumnak megfelelő nyelven hangzanak el alapértelmezés szerint. A régióformátumot megtekintheti, illetve módosíthatja, ha megnyitja a Beállítások alkalmazást, megérinti az Általános, majd a Nemzetközi lehetőséget.

Ha olyan könyvet másol az alkalmazásba, melyet nem az alapértelmezett nyelven kíván olvasni, ezen a képernyőn beállíthatja a felolvasási nyelvet. A nyelv beállítását követően a felolvasás az újonan beállított nyelven folytatódik, így könnyen eldöntheti, hogy az újonan beállított nyelv megfelelő-e.

Alapértelmezett beszédbeállítások

Megadhatja, hogy az újonan felmásolt könyvek milyen beszédsebességgel, s milyen hangerőn legyenek hallhatóak. Ehhez nyissa meg a Beállítások alkalmazást, s keresse meg a Hangos-könyv-olvasóhoz tartozó bejegyzést. Az itt beállított értékek csak az újonan felmásolt könyvekre vonatkoznak. Az egyes könyvekhez a Jelenleg olvasott képernyőn megadott beszédbeállítások továbbra is érvényben maradnak, ha megnyitja az adott könyveket.

A fülhallgató használata az olvasás vezérlésére

Ahhoz, hogy a felolvasást vezérelni tudja a készülékéhez csatlakoztatott távirányítóval rendelkező fülhallgatóval (mint amilyen a gyári Apple fülhallgató, melyet a készülékhez kapott), az olvasást az alkalmazás felhasználói felületéről kell kezdenie (lásd a Jelenleg olvasott képernyő című fejezetet). Ezt elég csupán minden könyv esetén egyszer megtennie, így a készülék operációs rendszere tudni fogja, hogy Ön a felolvasás vezérlésére a fülhallgatót is használni kívánja.

Megjegyzés: Ha rendelkezik Bluetooth segítségével csatlakoztatható fülhallgatóval, mely a zene vezérlésére is alkalmas, akkor a Hangos-könyv-olvasó alkalmazásban is vezérelheti fülhallgatójával a felolvasást.

A vezérlés módja nagyon hasonlít a Zene alkalmazásban megszokottakhoz. Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • Lejátszás / Szüneteltetés: Nyomja meg a fülhallgató lejátszás gombját! Szüneteltetéskor az alkalmazás egy könyvjelzőt helyez el a megállítás helyéhez, így később bármikor a könyvjelző helyétől folytathatja az olvasást.
 • Mozgás a beállított léptetési egységnek megfelelően előre, illetve a léptetési egység növelése: Nyomja meg a fülhallgató lejátszás gombját kétszer gyorsan egymás után! Ha úgy használja ezt a parancsot, hogy a lejátszás éppen szünetel, akkor elhangzik az újonan beállított léptetési egység.
 • Mozgás a beállított léptetési egységnek megfelelően visszafelé, illetve a léptetési egység csökkentése: Nyomja meg a fülhallgató lejátszás gombját háromszor gyorsan egymás után! Ha úgy használja ezt a parancsot, hogy a lejátszás éppen szünetel, akkor elhangzik az újonan beállított léptetési egység.
 • Beszédtempó növelése: Nyomja meg a fülhallgató lejátszás gombját kétszer gyorsan egymás után úgy, hogy a második lenyomást követően a gombot tartsa egy kicsit hosszabban lenyomva! Ekkor a felolvasás az újonan beállított beszédtempóval folytatódik az aktuálisan olvasott mondat elejétől. Ha úgy használja ezt a parancsot, hogy a lejátszás éppen szünetel, akkor elhangzik a beszédtempó új értéke.
 • Beszédtempó csökkentése: Nyomja meg a fülhallgató lejátszás gombját háromszor gyorsan egymás után úgy, hogy a harmadik lenyomást követően a gombot tartsa egy kicsit hosszabban lenyomva! Ekkor a felolvasás az újonan beállított beszédtempóval folytatódik az aktuálisan olvasott mondat elejétől. Ha úgy használja ezt a parancsot, hogy a lejátszás éppen szünetel, akkor elhangzik a beszédtempó új értéke.
 • Hangerő állítása: Használja a fülhallgató megfelelő gombjait! Ilyen esetben a készülék hangerejét tudja állítani. A felolvasás hangerejének a készülék hangerejétől független beállítására a Jelenleg olvasott képernyőn, illetve a Beállítások alkalmazásban van lehetősége.

Figyelem! Amennyiben a fülhallgatón kiadott lejátszás parancs hatására nem kezdődik meg a felolvasás, Önnek kell az alkalmazás felhasználói felületén ezt megtennie. Ennek a jelenségnek az oka, hogy a készülék operációs rendszere időnként a memória felszabadításának érdekében leállítja a régebben használt alkalmazásokat. Előfordulhat az is, hogy a lejátszás parancs nem a könyv felolvasását, hanem egy zeneszámot indít el. Ez akkor következik be, ha Ön egy olyan alkalmazást használ, mely szintén lehetőséget ad a fülhallgatóval történő vezérlésre. Ilyen esetben a Hangos-könyv-olvasó alkalmazás felületén kell egy alkalommal kézzel elindítania a felolvasást.

Megjegyzések VoiceOver felhasználók számára

A Hangos-könyv-olvasó alkalmazás úgy lett tervezve, hogy teljesmértékben használható legyen az iOS rendszert futtató készülékek beépített képernyőolvasójával, a VoiceOverrel. Ennek eredményeként a kétujjas dupla koppintás használható a felolvasás szüneteltetésére és folytatására. Ez a parancs nem csupán az alkalmazás valamennyi képernyőjén használható, hanem a telefon használata közben bármikor, beleértve a zárolási képernyőt is. Mivel más alkalmazások is módosíthatják e parancs működési módját, illetve az operációs rendszer leállíthatja a Hangos-könyv-olvasó alkalmazást, ha több memóriára van szüksége előfordulhat, hogy a parancs kiadása nem eredményezi a felolvasás folytatását. Ilyen esetben a Hangos-könyv-olvasó alkalmazás felhasználói felületén Önnek kell kézzel elindítani a lejátszást.

A Jelenleg olvasott képernyőn lévő lejátszást vezérlő gombok aktiválásakor nem hangzik el a VoiceOver megszokott hangjelzése, valamint a képernyőolvasó nem olvassa fel az aktiválást követően a gombok feliratát. Íly módon Ön úgy tud például előre vagy visszafelé mozogni a könyvben, hogy a VoiceOver visszajelzései nem zavarják meg.

A szerzők és egy adott szerző könyveinek listáján lehetősége van egy szerző összes könyvének, valamint a könyvek egyenkénti törlésére. A törlés végrehajtása előtt győződjön meg arról, hogy a rotor beállításai közül a Műveletek lehetőség az aktív, majd egyujjas felfelé, illetve lefelé történő pöccintéssel válassza a Törlés elemet, melyre egy ujjával duplán koppintva végrehajthatja a műveletet.

Figyelem! A szerzők listáján a jelenleg olvasott könyvre nem alkalmazható a törlés művelet. Ha a jelenleg olvasott könyvet kívánja törölni, koppintson duplán a szerzőjére, majd a megjelenő listáról törölje a megfelelő könyvet!

Kapcsolat

Az alkalmazás weboldala: www.tbr.tormazs.hukülső

Ha kérdése, észrevétele, javaslata van, vegye fel velem a kapcsolatot!

©2014 Zsolt Torma – minden jog fenntartva