A Dice World-ben játszható játékok szabályai

A Dice World egy akadálymentes kockajáték iOS és Android eszközökre. A játékok közöt vannak egyszerűek, és összetettebbek is. Sajnos nem tud az alkalmazás magyarul, így a súgóban található játékok leírásai sem biztos, hogy mindenki számára érthető. Hogy tudjatok játszani a játékokkal, leírom a különböző játékok szabályait.
Az alkalmazásról szóló podcastot itt tudjátok meghallgatni.

Az alkalmazás iOS-re ittkülső és Androidra ittkülső található.

Alapok

Minden játékot javaslok kipróbálni egyedül is, hogy a szabályok és a játék menete érthetővé váljon. Próba játékot a “create a game / Practice” helyen találjátok.

Az alkalmazás játék képernyőin nem érdemes a jobbra-balra legyintéssel keresni az egyes elemeket, mert túl sok lehet adott esetben. Viszont némi gyakorlás után könnyedén megtaláljuk a fontos információkat.

Minden játékban kockákat kell dobálni, amit a bal alsó sarokban elhelyezkedő “Round” gombbal indíthatunk. Kivételt képez ez alól a Balut nevü játék, ahol az alsó sor a kockákat tartalmazza, de e felett megtalálható a round gomb.

Minden játékban körnek nevezzük a dobásokat addig, míg nem a másik játékos következik.

Bónusz dobás csak akkor lehetséges, ha a játék kezdeményezője a bonus-t bejelölte, és van elég aranya a kört éppen dobó játékosnak. A Practice játékokban nem érhető el a bónusz dobás!
A bónusz lehetőséget a “round” gombnál, vagy a fölött ellenőrízhetjük. Ha a játék bónusz megjelöléssel lett indítva, a játék ablakában a játék nevének sorában hallható a bónusz szó is.

Az alkalmazás főképernyőjén található “Help and Tutorials” gombot megnyomva eljutunk a játékok leírásához.

Pig

A játékot egy kockával játszuk. Cél, hogy a játék végére a játékos összegyüjtsön 100 pontot. A dobások száma egy körben nincs limitálva, viszont ha egyest dobunk, a körben addig összegyülytött pontok elvesznek.
Ha úgy döntünk, hogy a körben összegyülytött pontokat szeretnénk eltárolni, akkor nyomjuk meg a “bank” gombot. Ekkor a kör lezárul, és a másik játékos következik.
A játékot az nyeri, aki hamarabb eléri a száz pontot. Ha mind a két játékos azonos számu kör után éri el a százat, az nyer, akinek több pontja van.

Farkle

A játékot 6 kockával játszuk. A cél a tízezer pont.
A kör elején 6 kockával dobunk. A különböző kocka értékek érnek bizonyos számu pontot, amit a dobás után el is mond a VoiceOver, már ha az be van kapcsolva, és nincs elnémítva.
A kockák értékei akkor kerülnek be a bankba, ha lefogjuk őket. A körben a további dobásokat a nem lefogott kockákkal folytatjuk. Minden dobás után legalább egy kockát le kell fogjunk. Ha nincs lefogható kocka, a körnek vége, és nullát bankolva a következő játékos indíthatja a körét. Ha a szabálynak nem megfelelően fogtunk le kockákat, a “round” gomb nem elérhető.
Természetesen bármikor megnyomhatjuk a “bank” gombot, hogy a következő játékos indíthassa a körét.
A kockák értékei:

 • 1: 100 pont
 • 5: 50 pont
 • 3 db 2: 200 pont (csak dobáson belül, körön belül már nem adódik össze)
 • 4 db 2: 400 pont
 • 5 db 2: 800 pont
 • 6 db 2: 1600 pont
 • 3 db 3: 300 pont
 • 4 db 3: 600 pont
 • 5 db 3: 1200 pont
 • 6 db 3: 2400 pont
 • 3 db 4: 400 pont
 • 4 db 4: 800 pont
 • 5 db 4: 1600 pont
 • 6 db 4: 3200 pont
 • 3 db 5: 500 pont
 • 4 db 5: 1000 pont
 • 5 db 5: 2000 pont
 • 6 db 5: 4000 pont
 • 3 db 6: 600 pont
 • 4 db 6: 1200 pont
 • 5 db 6: 2400 pont
 • 6 db 6: 4800 pont
 • 3 pár (pl 1 1 4 4 2 2): 750 pont
 • Teljes sorozat (1 2 3 4 5 6) 1500 pont

Ha a szabályoknak megfelelően mind a hat kockát lefogtuk, lehetőségünk van arra, hogy újra dobjunk 6 kockával a nélkül, hogy az eddig gyülytött pontok elvesszenek. Pl.: az első dobásnál dobunk 3 db egy-est, ezt lefogjuk, majd dobunk egy db ötöst, ezt is lefogjuk, majd 2 db egyest, ezt is lefogjuk, akkor összesen gyülytöttünk a hat kockánkkal 1250 pontot. Mivel mind a 6 kocka le van fogva, bűntetlenül dobhatunk újat a “round” gombbal, úgy, hogy ez az 1250 pont eltárolódik a körön belül.
Természetesen, ha ez után nem értékelhető dobásunk van (nem tudunk semmit lefogni), akkor elvesznek az első hat kockával elért eredmények is.
A kört az nyeri, aki hamarabb eléri a tízezer pontot, vagy több pontot gyülytött össze.

Ha egy körben háromezernél több pontot bankoltunk, extra aranyat nyerünk.

Yatzy

A hagyományos kockapókert 5 kockával játszuk. A dobott értékeknek megfelelően a még üres tárolókba kell elhelyezni a kör értékét. Cél, hogy az összes tárolónkba helyezzünk el valamilyen értéket. A játékot az nyeri, aki több pontot ért el.
A kör 3 dobásból áll (esetleg egy bónusz dobással a végén, ha engedélyeztük). A dobások után nem kötelező lefogni egy kockát sem. Ha lefogunk egy kockát, az a következő dobásban nem vesz részt. Ebben a játékban a lefogott kockákat dobás után fel is tudjuk engedni, akkor újra dobhatunk vele. Egy körön belül csak egy tárolóba helyezhetünk el pontokat.

Az egyes tárolók értékei:

 • Ones: ide kerülnek az egyesek. A jóváírt érték az egyes kockák összege. Pl.: 3 1 4 4 1 esetén a jóváírt összeg a 2.
 • Twos: kettesek, a kettes kockák összege.
 • Threes: hármas kockák összege.
 • Fours: négyes kockák összege.
 • Fives: ötös kockák összege.
 • Sixes: hatos kockák összege.
 • Three of a kind: 3 egyforma kocka esetén jóváírja a az összes kockánk értékét. Pl.: 4 4 4 3 5 esetén 20 pont kerül a tárolóba.
 • Four of a kind: 4 egyforma kocka esetén a kockák teljes értékét írja jóvá, hasonlóan a three of a kind-hez. Pl.: 5 5 5 5 1 esetén 21.
 • Five of a kind (másnéven Yatzy): 50 pont, függetlenül attól, hogy milyen értékű kockából sikerült elérni ezt az eredményt.
 • Small straight: 30 pont. Ez a kis sorozat, mely 4 db egymást követő számból áll. Pl.: 2 3 4 5.
 • Large Straight: 40 pont. A nagy sorozatot 5 egymást követő kockával érhetjük el: 1 2 3 4 5, vagy 2 3 4 5 6.
 • Full house: 25 pont. Két egyforma + 3 egyforma kocka esetén íródik jóvá a 25 ont. Pl.: 4 4 1 4 1.
 • Chain: a kockák teljes értéke íródik jóvá. Ennek a tárolónak nincs feltétele, bármikor használhatjuk, de természetesen csak egyszer.

Ha többször sikerül egy játékon belül 5 db egyformát dobnunk, akkor a VoiceOver tályékoztat arról, hogy milyen tárolóba tudjuk betenni, és az mennyit ér. Ez csak a második 5 egyformától igaz.

Balut

A balut játék erősen hasonlít a Yatzy-hoz. A fő különbség abban van, hogy a Yatzy-ban megismert tárolók nem mindegyike szerepel a balut-ban, viszont mindegyikbe négyszer pakolhatunk kockákat.

A kört 5 kockával kezdjük, amit addig folytatunk, amíg le nem fogtuk az összeset, vagy be nem tároltuk a tárolóba, és el nem küldtük a “play” gombbal.

A másik fő különbség az, hogy az egyes tárolók értékei másképpeen alakulnak. Általában mindegyik tároló a betárolt kockák összegét kapja, kivéve a “balut”, mely attól függően kap értéket, hogy hányadik “balut” tárolóba teszi az értéket, és mmelyik kockából van 5 egyforma.
A játékban az elért eredményeket másfajta pontozásban mérik, mint a korábbi játékokban. A pontokat az alapján osztja a program, hogy melyik tárolóban van még szabad hely, és melyikben nincs.. Ha egy tárolót teljesen megtöltünk, akkor kapjuk meg a hozzá tartozó pontokat, de ez még függ attól is,, hogy tárolón belül hány pontot gyülytöttünk össze. Ezért érdemes figyelni, hogy mennyi pontunk van összesen. Természetesen tárolónként az elért eredményünket összesíti az alkalmazás.
Mivel a játék bonyolult, javaslom mindenkinek a kipróbálását ezek alapján.

Threes

A “hármasok” játékot 5 db kockával játszuk. A játékot az nyeri, aki a kevesebb pontot gyülyti össze.

A körben dobott és lefogott kockák értéke bankolódik ebe a játékba. Minden dobás után minimum egy kockát le kell fognunk, amennyiben nincs bónuszra lehetőség. Ha van, akkor minden körben az előző játékokhoz hasonlóan csak egyszer élhetünk a bónusz lehetőségével.
Ebben a játékban is vannak speciális értékü körök:

 • 5 db 1: -5 pont
 • 5 db 2: -10 pont
 • 5 db 4: -20 pont
 • 5 db 5: -25 pont
 • 5 db 6: -30 pont

A hármas értékü kockák értékét nem adja hozzá a bankoláshoz. Pl.: ha egy kör végére van 4 db egyes, és 1 db hármas, akkor annak banki értéke 4. Ha 5 db egyesünk van, akkor a korábban bebankolt pontokból levon ötöt.

1, 4, 24

A játékot 6 db kockával játszuk. minden kör akkor érvényes, ha a kör végére legalább 1 db egyest, és 1 db négyest sikerül lefognunk. A bankoláskor e két kockán kívüli összeg kerül. A játék innen kapta a nevét: a kötelezően lefogandó egyes és négyes, valamint a 4 db hatos össz értékéből.
Ebben a játékban is kötelező a bónusz játékon kívül egy db kockát lefognunkminden dobás után.
Mint a legtöbb játékban, itt is vannak speciálisan többet érő kocka kombinációk. Ezek is csak a kötelező lefogott egyes és négyesen felül értendő,k, tehát azt minden körben kötelezú lefogni, ellenkező esetben nullát bankolunk.
A speciális kombinációk az alábbiak:

 • 4 db 1:40 pont
 • 4 db 2: 30 pont

A kihívásokról

A játék app-ban un. kihívások is léteznek. Ezt a játékot üzemeltető cég írja ki, és több-kevesebb pontért lehet megméretni magunkat.
A “tournaments” gobot megkoppintva jutunk a kihívások képernyőjére. Több fülön lehet a kihívásokat listázni különböző módon. A legfontosabb az “active tournaments” fül, amely kilistázza azokat a kihívásokat, amikre fel lehet iratkozni.

A jobbra-balra sepréssel lehet a kihívások között mozogni. Ekkor az alábbiakat hallhatjuk:

 • Farkle Frenzy!, Bonus, Payout, 275, 18 Round – Farkle, Entry, Free, Time Left 17h:55m
 • Old School Yatzy!, Payout, 175, Yatzy, Entry, 3, Time Left 17h:52m

Előbb a kihívás fantázia nevét halljuk, amiből a legtöbb esetben a benne játszható játékra lehet következtetni. pl.: “Farkle Frenzy!” esetén ebben a kihívásban a farkle nevü játékkal lehet játszani.
Ha fezt követi a “bonus” szó, akkor lehetőség van a játékban minden körben egy aranyért cserébe bónusz dobásra.
A “paiout” szót egy szám követi. Ez az első díjazott nyereménye.
Ezt követi az, hogy khány körös a játék, illetve melyik játékkal kell megmérjük magunk. Pl.: “18 round -farkle” egyértelmüen 18 körös farkle játékot jelent.
Ezt vagí a free szócska, vagy egy szám öveti, amely a nevezés árát jelenti. A free ingyenes, ellenkező esetben annyi aranyunkba kerül, amkekkora szám ott szerepel.
Ezt követi egy idő, hogy még mennyi idő áll a játékra nevezésre. Amíg ezen a helyen nem “closed” (lezárt) szó szerepel, addig a játékra lehet nevezni.
A játékok addig vannak ebben a listában, míg a lezárást követően ki nem osztották az aranyakat.
Ha egy kihívásban szeretnénk résztvenni, koppintsunk rá egyre, és elolvashatjuk, hogy jelenleg melyik helyezésért mennyi aranyat osztanak ki, és azért mennyi pontot kell elérjünk.
Első helyezet csak egy lehet. Második (silver) már több lehet, de változó, hogy mennyi. A “bronze” (harmadik) helyezetben mégtöbben lehetnek. Pl.:
első helyezet nyereménye 275 arany, jelenlegi első helyezet elért pontjai 30000 pont.
Második helyezet az utolsó 15 fő (az elsőt kivéve) nyereménye 50 arany, a legkisebb pont, amivel bekerülhetünk a helyezetek közé: 23000 pont… És így tovább.

Az idő haladtával a játékosok a nyereményhez szükséges pontokat azzal növelik, hogy pl.: az első vagy a többi nyerő zónában több pontot ért el valaki, így sajnos ki lehet esni egy nyereményből.
A résztvevők listáját a “leaders” gomb megnyomásával listázhatjuk ki.Itt elolvashatjuk a nevét, helyezetét, illetve, hogy hány pontot gyülytött össze.

Ha nyertünk, a kihívás lejárta után automatikusan megkapjuk az aranyakat.